Elever på gruvebesøk

32 10-klassinger og 3 lærere fra Tyristrand skole var på besøk i gruveområdet fredag 3. juni, hvor daglig leder i Stiftelsen Ringerikes Nikkelverk, Bjørn Tor Engen ga ungdommene innsikt i hvordan livet på Nakkerud var på slutten av 1800-tallet / begynnelsen av 1900-tallet. Elevene var engasjert og interesserte og fulgte godt med på hva som ble fortalt og stilte utdypende spørsmål.