Lokal industrihistorie graves fram

Rundt 25 personer hadde møtt opp lørdag da Ringerikes Nikkelverk fristet med en gratis guidet omvisning i det gamle gruveområdet ved Nakkerud.

Stiftelsen Ringerikes Nikkelverk har fått fjernet så mye vegetasjon i området at det nå er mulig å danne seg et bilde av virksomheten til gruveselskapet som ble dannet i 1848 av tyskeren Adolf Friedrich Roscher etter at det ble påvist store mengder nikkel i malmen som ble utvunnet fra gruvene på Holleia ved Nakkerud.

Mot slutten av 1800-tallet var Ringerike Nikkelverk Ringerikes største arbeidsplass, med over 260 mann i arbeid. Det var midt på siste halvdel av 1800-tallet som nikkelverket drev stort. Nikkelverket var ikke verdens største produsent av nikkel, men blant de største, de leverte ca. 1/7 av verdensbehovet.
Driften i gruvene ble kraftig nedtrappet rundt 1884, men kontinuerlig vedlikehold ble opprettholdt, og det var også sporadisk drift i tiden fremover. Det var alt fra 6 - 70 mann, alt avhengig av hva som ble gjort der, dette varte helt frem til begynnelsen av 1900-tallet. Driften var nedlagt i perioden 1905-1912 og da foregikk det kun vedlikeholdsarbeid på stedet, arbeidsstokken var da mellom 7 og 12 mann.
Kristiansand Nikkelraffineringsverk startet leieperioden fra 1912, produksjonen ble gjenopptatt fra 1913 (de brukte ett år på å bygge opp det nye smelteverket). Leieperioden var fra 1912 til 1915, da kjøpte de ut arvingene etter Roscher og Thaulow.  Under verdenskrigen økte etterspørsel etter nikkel på verdensbasis, det var først etter første verdenskrig at det kom en kraftig nedgang.
Fra 1918 var det noe drift frem til 1920, da ble driften ved Ringerikes Nikkelverk stanset helt. Kristiansand Nikkelraffineringsverk drev videre blant annet ved Evje, men de gikk konkurs i 1926.