Stiftelsen Ringerikes Nikkelverk

Stiftelsesdato var den 21. oktober 2016 på Kolbjørnrud gård på Nakkerud.

 

Styret bestod av Arnold Rørholdt, Bjørn Tor Engen, Bjarne Erik Roscher og Baard Fossum. Det var ca. 40 stiftere som bidro med ulike beløp

 

I 2017 ble avtalen med Statskog undertegnet og hele eiendommen kom da over på Stiftelsens hender.

 

Stiftelsen står nå som eier av eiendommen hvor Ringerikes Nikkelverk lå med flere av sine gruver.

 

Stiftelsens formål er å bevare og få frem kulturminnene, samt å utvikle et bergverksmuseum som gjenskaper gruvemiljøet.