Stiftelsen Ringerikes Nikkelverk
Org nr 918 415 491

Kolbjørnrud gård

Hauggata 30

3533 Tyristrand

Daglig leder : 

Bjørn Tor Engen
Tlf 480 93 556

bjoerntor@nikkelverket.com