Gode nyheter

Stiftelsen Ringerikes Nikkelverk har søkt om pengestøtte i 2021 og vi har fått tilskudd fra:

-    Viken Fylkeskommune
-    Ringerike Kommune
-    Sparebankstiftelsen Ringerike

Pengene kommer godt med og er øremerket blant annet til

 -   Informasjonstavler og skilting
 -   Flere bord og benker
 -   Hjemmeside
 -   Telleapparat for besøkende
 -   Dronefotografering


Rydding av stier/veier pågår, rydding av kvist og småkratt er noe vi jobber med for tiden og var hovedtema for september-dugnad