Vi trenger din hjelp!

Det er lang vei å gå for å komme til det målet vi har satt oss, langt der fremme. Derfor er vi avhengig av hjelp fra deg for å klare å nå dette målet. Er det ikke gøy å tenke på at nettopp du kan være med på dette?

Sitter du med ekspertise innenfor et område som er viktig for oss? Byggeteknisk ekspertise, bruk av arbeidsmaskiner eller annet. Eller har du bare lyst til å være med? Vi trenger alle typer hjelp.

Arbeidslisten for hva som skal gjennomføres er lang og hvert par med arbeidshender – hver time med bidrag er viktig for oss.

Gjennomføring av noen de ulike prosjektene har vi ikke helt klart for oss enda, så planlegging / tilrettelegging er også noe vi etterspør.

Ting som skal gjennomføres i løpet av de første 1 – 3 år er følgende:


- Rydding av kvist og småskog / kratt


- Brenning av kvist/kvast (må gjøres på vinteren når det er snø)


- Rydding av veier (disse skal til syvende og sist settes i en slik stand at de er fremkommelig for både gående og «kjørende» (rullestol/barnevogn/sykkel/atv)


- Oppmåling av eksisterende grunnmurer / enkle skisser av disse (vi er godt i gang)


- Montering av telleverk


- Støpe fundamenter til informasjonstavler og skilt


- Klargjøring av plass hvor 4 brakker skal plasseres (inkl. graving, planering, fundament (platting da denne kun blir temporær), vann og avløp. Samt at de 4 brakkene skal pusses opp, kles med panel, tak må bygges, det skal males og ordnes


- Oppsett av skilt og infotavler


- Kopi av tidligere bygg på området skal oppføres på noen av de gamle grunnmurene


All jobb som utføres på området må ivareta hensynet til kulturminnene